0:00
زیارت وارث

پخش زیارت وارث

0:15
سوگواره

مداحی و مرثیه

2:00
محرم و ملل

عزاداریهای اقوام كشورهای مختلف

2:10
سوگواره

مداحی و مرثیه

8:00
سلام حسینی(تكرار)

سلام بر حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران فداكارش

8:05
سوگواره(تكرار)

مداحی و مرثیه

10:00
مجالس ماندگار(تكرار)

عزاداریهای سنتی و قدیمی

10:15
سوگواره(تكرار)

مداحی و مرثیه

12:00
خبر كوتاه

پخش خبر

12:05
حسینیه

اذانگاهی ظهر

14:00
زیارت وارث(تكرار)

پخش زیارت وارث

14:15
سوگواره(تكرار)

مداحی و مرثیه

16:00
محرم و ملل(تكرار)

عزاداریهای اقوام كشورهای مختلف

16:10
سوگواره(تكرار)

مداحی و مرثیه

18:00
خبر كوتاه

پخش خبر

18:05
حسینیه

اذانگاهی مغرب

20:00
سلام حسینی

سلام بر حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران فداكارش

20:05
سوگواره

مداحی و مرثیه

22:00
مجالس ماندگار

عزاداریهای سنتی و قدیمی

22:15
سوگواره

مداحی و مرثیه