ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

تو رو به دستای بریده ی عباس
نگو کرببلام باز عقب افتاده

مداح: حاج حیدر خمسه

محرم 1399